Start

Oxhagsskolan är en F-6 skola i Akalla/Kista. Skolan har ca 320 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan och förskoleklasserna. Skolan har fritidshem för elever upp till och med årskurs 3 och fritidsklubb för elever i årskurs 4 till 6.

Anmäl frånvaro via App

Nu är det möjligt för dig som är vårdnadshavare att använda APPEN anmäl frånvaro.
Appen kan laddas ner från App Store (IOS) och Google Play (Android).

Läxhjälp

Vi har schemalagd läxhjälp varje vecka för de olika årskurserna.

 

Aktuellt

 

Information om sommaren och skolstart i Augusti

Skolan kommer att vara helt stängt 10-11 Augusti då all personal kommer att vara på planeringskonferens.

Höstterminen börjar Onsdag 16 Augusti kl.9.00.

 

Nya regler för fritidshemmets avgifter

Från och med 1 oktober 2015 ska inga inkomstblanketter lämnas till skolan. Stockholms stads serviceförvaltning kommer att sköta all inkomstregistrering i fortsättningen.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl 7.45 varje dag eleven är frånvarande.

Du kan anmäla din frånvaro på olika sätt:
Via mail (oxhagsskolan@stockholm.se)
Telefonsvarare: 08-508 45 740
Via Skolwebben (kräver e-legitimation) 
Via SMS
Via App
 

Beslut skolinspektion

Skolinspektionen genomförde tillsyn i Stockholms kommun under 2013.
Oxhagsskolan besöktes av Skolinspektionen den 19 december 2013.
Igår den 13/1 fick vi bestlutet och det var med glädje vi tog del av det.

Dagens mat

Skolans mat levereras från Sodexo. (extern webbplats)

Kalender