Start

Oxhagsskolan är en F-6 skola i Akalla/Kista. Skolan har ca 320 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan och förskoleklasserna. Skolan har fritidshem för elever upp till och med årskurs 3 och fritidsklubb för elever i årskurs 4 till 6.

Läxhjälp

Vi har schemalagd läxhjälp varje vecka för de olika årskurserna.

 

Alarmklocka

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl 7.45 varje dag eleven är frånvarande.

Du kan anmäla din frånvaro på olika sätt:
Via mail (oxhagsskolan@stockholm.se)
Telefonsvarare: 08-508 45 740
Via Skolwebben (kräver e-legitimation) 
Via SMS
Via App