Start

Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista. Skolan har ungefär 320 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan samt förskoleklasserna. Skolan har fritidshem för elever upp till och med årskurs 3 och fritidsklubb för elever i årskurs 4 - 6.

smartphone med texten anmäl frånvarobredvid

Frånvaro skall anmälas senast kl 7.45
varje dag som eleven är frånvarande.

Viss text kan vara hämtad från skolverket.