Start

Oxhagsskolan är en F-6 skola i Akalla/Kista. Skolan har ca 320 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan och förskoleklasserna. Skolan har fritidshem för elever upp till och med årskurs 3 och fritidsklubb för elever i årskurs 4 till 6.

Läxhjälp

Vi har schemalagd läxhjälp varje vecka för de olika årskurserna.

 

Utvärdering av skolmaten för elever (ej vårdnadshavare eller personal)

För att komma till enkäten klicka här.

Nya regler för fritidshemmets avgifter

Från och med 1 oktober 2015 ska inga inkomstblanketter lämnas till skolan. Stockholms stads serviceförvaltning kommer att sköta all inkomstregistrering i fortsättningen.

Dagens mat

Skolans mat levereras från Sodexo. (extern webbplats)

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas senast kl 7.45 varje dag eleven är frånvarande.

Du kan anmäla din frånvaro på olika sätt:
Via mail (oxhagsskolan@stockholm.se)
Telefonsvarare: 08-508 45 740
Via Skolwebben (kräver e-legitimation) 
Via SMS
Via App
 

Anmäl frånvaro via App

Nu är det möjligt för dig som är vårdnadshavare att använda APPEN anmäl frånvaro.
Appen kan laddas ner från App Store (IOS) och Google Play (Android).