Värdegrund och ordningsregler

Forskning om framgångsrika skolor visar entydigt på vissa kriterier: förstklassig ledningsfunktion, gemensamma visioner och mål, en lärande miljö, höga förväntningar och föräldraengagemang.

Barns socioekonomiska förutsättningar är inte det enda som avgör skolframgång. Avgörandet ligger även hos oss som arbetar på skolan och då gäller det i första hand personalens skicklighet och kvalitén på undervisningen. Vi tänker oss att eleverna utvecklas så att de bär med sig en god kunskaps- och värdegrund ut i livet. Man kan säga att det blir skolans gåva till eleverna.

En självklar förutsättning för att både skolan och dess personal ska lyckas med sitt uppdrag är att de finns en förankrad värdegrund. Detta tillsammans med en tydlig struktur gör att eleverna bemöts på ett bra sätt, alla känner sig trygga samt att man säkerställer arbetsro. Vårt arbete tar hänsyn till skollag, socialtjänstlag, läroplaner, fackliga avtal och svensk skolkultur.

Vi prioriterar lärandet i dess vidaste bemärkelse. Därför arbetar vi för en skola som har en lärande miljö och som stimulerar eleverna till delaktighet, inte bara i sitt eget lärande utan också i skolans inre liv samt i den omgivande miljön. En förutsättning för detta är att eleverna får ett rikt språk som gör det möjligt att agera i ett demokratiskt samhälle.

Här finner du skolans värdegrund (pdf, 268 kB, nytt fönster) och skolans ordningsregler (pdf, 186 kB, nytt fönster).

Dela:
onsdag, december 19, 2018 - 08:49