Till innehåll på sidan

Värdegrund och ordningsregler

En förutsättning för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag är att det finns en gemensamt förankrad värdegrund.

Forskning om framgångsrika skolor visar entydigt på vissa kriterier: förstklassig ledningsfunktion, gemensamma visioner och mål, en lärande miljö, höga förväntningar och föräldraengagemang.

Barns socioekonomiska förutsättningar är inte det enda som avgör skolframgång. Avgörandet ligger även hos oss som arbetar på skolan och då gäller det i första hand personalens skicklighet och kvalitén på undervisningen. Vi ser till att eleverna utvecklas så att de har med sig en god kunskaps- och värdegrund ut i livet. Man kan säga att det blir skolans gåva till eleverna.

En gemensam värdegrund tillsammans med en tydlig struktur gör att eleverna bemöts på ett bra och likvärdigt sätt, alla känner sig trygga samt att arbetsro säkerställes. Vårt arbete tar hänsyn till skollag, socialtjänstlag, läroplaner, fackliga avtal och svensk skolkultur.

Vi prioriterar lärandet i dess vidaste bemärkelse. Därför arbetar vi för en skola som har en lärande miljö och som stimulerar eleverna till delaktighet, inte bara i sitt eget lärande utan också i skolan som helhet samt i den omgivande miljön. En förutsättning för detta är att eleverna får ett rikt språk som gör det möjligt att agera i ett demokratiskt samhälle.

Skolans värdegrund (PDF, 864 KB)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 186 KB)

Ordningsregler på Oxhagsskolan

  • Jag bidrar till en god arbetsmiljö både för mig och andra samt är aktsam om skolans material
  • Jag har min mobiltelefon avstängd under skoltiden
  • Jag passar de tider som gäller under dagen
  • Jag ska vara en bra kamrat som visar respekt och tar hänsyn till alla som vistas på skolan
  • Jag är ute på rasterna och håller mig inom skolans område
  • Skolan ansvarar inte för skada eller förlust av värdesaker som tas med till skolan

Om jag bryter mot ovanstående regler.

1. Samtal med personal om det som har hänt.

2. Personal talar med mig och vårdnadshavare.

3. Eleven deltar i ett möte tillsammans med vårdnadshavare, personal och rektor.

 
 
 
Ingress: 
En förutsättning för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag är att det finns en gemensamt förankrad värdegrund.