Värdegrund och ordningsregler

Forskning om framgångsrika skolor visar entydigt på vissa kriterier: förstklassig ledningsfunktion, gemensamma visioner och mål, en lärande miljö, höga förväntningar och föräldraengagemang.
Barns socioekonomiska förutsättningar är inte det enda som avgör skolframgång. Avgörandet ligger hos oss som arbetar i skolan och då gäller det personalens skicklighet och kvalitén på undervisningen.

Vi tänker oss att eleverna utvecklas så att de bär med sig en värdegrund ut i livet. Den blir skolans gåva till eleverna.

En absolut förutsättning för att både skolan och dess personal blir framgångsrika är att de har en tydlig värdegrund. Då kommer eleverna att bemötas på ett bra sätt och alla blir trygga. De två faktorerna värdegrund och struktur skapar arbetsro. Vårt arbete tar hänsyn till skollag, socialtjänstlag, läroplaner, fackliga avtal och svensk skolkultur.

Vi prioriterar lärandet i dess vidaste bemärkelse. Vi arbetar för en skola som har en lärande miljö och som stimulerar eleverna till delaktighet, inte bara i sitt eget lärande utan också i skolans inre liv och i den omgivande miljön. En förutsättning för detta är att unga får ett rikt språk som gör det möjligt att agera i ett demokratiskt samhälle.

Här finner du skolans värdegrund (pdf) och skolans ordningsregler (pdf).

Dela:
fredag, mars 2, 2018 - 14:18

Skolledning

Trygghetsgrupp