Till innehåll på sidan

Trygghetsgrupp

Trygghetsgruppen arbetar främjande med att skapa ett positivt klimat på skolan och förebyggande när det gäller diskriminering, upprepande kränkningar eller trakasserier.

Eleverna på Oxhagsskolan känner till trygghetsgruppen och kan när som helst ta kontakt med någon av oss. Vi har även en brevlåda hos skolsköterskan där man kan lämna meddelande.
Om du som förälder märker att ditt eller något annat barn är utsatt för mobbning så ta kontakt med barnets klasslärare eller kontakta oss i trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen träffas regelbundet. 

Alla elever ska ha en trygg skolmiljö. Det är då man utvecklas och kan lära sig saker. Ingen ska behöva utsättas för kränkande behandling eller diskriminering i skolan.

Vad är kränkande behandling?

Kränkande behandling är om någon har ett beteende som kränker någons värdighet. Det kan vara en fysisk kränkning om man slår någon, knuffar eller tafsar på någon annan. Det kan vara en verbal kränkning om man till exempel hotar någon eller kallar någon annan hora eller bög. Det finns även något som kallas psykosocial kränkning vilket är om man sprider rykten eller fryser ut någon. Det kan även handla om kränkningar via text, bild och sociala medier om man klottrar, skriver brev eller lappar eller skriver på internet eller sms.

Vad är diskriminering?

Det är om du kränker en person eller grupp för deras:
• Kön, till exempel att killar och tjejer behandlas olika bara för de är just killar eller tjejer
• Könsöverskridande identitet, om du vill vara tjej fast du är kille eller tvärtom
• Etnisk tillhörighet, en speciell folkgrupp
• Religion, till exempel vilken gud man tror på
• Sexuell läggning, till exempel för att någon är homo- eller bisexuell
• Funktionshinder, till exempel för att någon som har en funktionsnedsättning eller sitter i rullstol
• Ålder, till exempel att någon är gammal

Vad händer om jag berättar?

Då kommer någon vuxen att prata med dig och fråga om vad som har hänt. Det du säger kommer att skrivas ner för att det ska bli rätt och att det inte blir några missförstånd. Sedan kommer de vuxna att prata med alla inblandade så att alla får ge sin version. Det kommer också att skrivas ner. Föräldrar kommer att informeras. Därefter beslutar de vuxna vad som måste göras för att kränkningarna ska få ett stopp. Det kommer att bli flera uppföljningar för att verkligen se om det har upphört. Om det inte upphör kan det bli det fler samtal och möten med föräldrar.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 186 KB)

Oxhagsskolans rutiner vid eventuell kränkande behandling (PDF, 113 KB)

I trygghetsgruppen ingår:

Carl Colliander (biträdande rektor)  08-508 45 742
Anna-Maria Theodosiou (kurator)
Stina Jönsson (lärare, årskurs 1-3)
Carina Do (lärare mot fritidshem)
Jonas Sjögren (lärare)
Galini Katsaberis (fritidspersonal)
Malin Saari (skolsköterska)  08-508 45 746

Ingress: 
Trygghetsgruppen arbetar främjande med att skapa ett positivt klimat på skolan och förebyggande när det gäller diskriminering, upprepande kränkningar eller trakasserier.