Skolwebben

Skolwebben är en säker informationskanal som används för att förbättra kommunikation och information mellan skola och hem.

Skolwebben erbjuder bland annat dessa funktioner:
• ta del av skriftliga omdömen
• läsa individuella utvecklingsplaner
• anmäla frånvaro
• ta del av registrerad frånvaro
• få tillgång till Nationalencyklopedin och Alex författarlexikon med mera.

Vid inloggningsproblem till skolwebben så finns en medborgarsupport.
Stockholms medborgarsupport
Telefon: 08-508 00 508
E-post: e-support@stockholm.se

När det gäller innehåll i skolwebben kan skolan i viss utsträckning ge support, för detta ändamål har vi denna e-post adress oxhagsskolan@stockholm.se som du kan använda dig av.

Här kan du läsa mer om Stockholm Skolwebb.

Skolwebben kommer att ersättas av Skolplattformen

Skolplattform Stockholm är en gemensam plattform för Stockholms stads förskolor och skolor. Syftet med skolplattformen är att förenkla och kvalitetssäkra det administrativa arbetet, den pedagogiska arbetsmiljön och lärandet.

Skolplattformen kommer att ersätta flera gamla system med nya, skolformsövergripande system som förenar pedagoger, vårdnadshavare och cirka 140 000 barn, elever och studenter på Stockholms stads 1200 skolor och förskolor. För pedagoger och lärare innebär verktyget ett mer effektivt arbetssätt som gör att de kan ägna ännu mer tid åt barnens och elevernas utveckling, samt öka samarbetet kollegor emellan. Vårdnadshavare kommer dessutom kunna följa sitt barn från förskolan till gymnasiet på ett och samma ställe och därmed få ökad insyn i verksamheten.

Systemen byts ut successivt vart efter de nya systemen är färdigutvecklade. Under tiden kommer plattformarna Skolwebben och Fronter fortsätta fungera som startsidor till system och verktyg.

Skolplattform Stockholm ska uppnå fyra mål

Skolplattformen ska bidra till en förbättrad pedagogisk arbetsmiljö och ett bättre lärande genom:

  • Ökad delaktighet för vårdnadshavare, barn och elever genom bättre insyn i planering, uppföljning och utvärdering.
  • Individuell anpassning för barnet/eleven genom ökade möjligheter till en samlad bild av individens behov och situation.
  • Mobilt arbetssätt för både barn/elever och pedagoger genom att de får tillgång till verktyg och program som är oberoende av plattform, tid eller rum samt möjliggöra ett mobilt arbetssätt för pedagoger.
  • Effektivt it-stöd genom färre manuella rutiner och minskad administrativ börda i det vardagliga arbetet.

Skolplattformen är modulbyggd

Skolplattformen byggs upp av olika delar, så kallade moduler, som ska gå att byta och bygga vidare på när det uppstår nya behov i verksamheten i takt med att ny teknik blir tillgänglig. En modulbyggd plattform ger större frihet och flexibilitet i systemen och underlättar för verksamheternas fortsatta digitalisering. Skolplattformens moduler är:

  • Barn- och elevregister
  • Hantering av elevdokumentation
  • Hantering av frånvaro och närvaro
  • Hantering av schemaläggning
  • Pedagogiska verktyg (under utveckling)

Så införs skolplattformen

Projekt Skolplattform Stockholm startade i mars 2012 tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen och samtliga stadsdelar. Ett omfattande förarbete till upphandlingen genomfördes under drygt ett år där ett hundratal personer från förskolan och skolan involverades i arbetet med att kartlägga och bearbeta krav och önskemål på skolplattformens funktioner. 

Under sommaren 2017 har skolplattformens nya verktyg för hantering av frånvaro och närvaro samt schemaläggning införts för grundskolan. 

Sedan december 2017 kan även förskolan använda det nya barn- och elevregistret. Under våren 2018 kommer även nya funktioner i skolplattformen för grundskolan och gymnasieskolan, så som individuella utvecklingsplaner.

Startsidan som kommer att paketera skolplattformens samtliga system och pedagogiska verktyg är under utveckling. Skolplattformen planeras att vara på plats i sin helhet och kunna användas av förskolor och skolor från och med terminsstarten hösten 2018.

Dela:
måndag, februari 5, 2018 - 14:06

Anmäl frånvaro