Fritidshem

Här hittar du personal som arbetar på något av våra fritidshem.

Personal nås på respektive avdelnings telefonnummer:

Rockan: 08-508 45 750
Hajen: 08-508 45 749
Korallen: 08-508 45 760

Antal: 10