Skolfakta

Antal: 17

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Barn som leker inte nudda mark på skolgården.

  Elevforum

  Skolan har olika forum för att skapa delaktighet och samverkan mellan skola, elever och vårdnadshavare.

 • Vitsippor i Hansta naturreservat.

  Terminer och lov

  Studiedagar kan tillkomma, kontakta skolan för närmare information angående dessa dagar. Med reservation för ändringar. 

 • Elever laborerar med glasrör

  Årskurs 4 - 6

  Under årskurs 4 – 6 blir utbildningen både bredare och djupare och eleverna får lära sig att ta mer ansvar. Eleverna möter nya lärare i musik, hemkunskap och språkval.

 • kemilektion åk 6 intresseade barn

  Årskurs 1 - 3

  Under årskurs 1 - 3 utökas ämnesundervisningen och de grundläggande kunskaperna tar här sin form.

 • smartphone med texten anmäl frånvarobredvid

  Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas senast kl 7.45 varje dag eleven är frånvarande.

  Du kan anmäla ditt barns frånvaro på olika sätt. 

  I första hand:
  Via Skolwebben (kräver e-legitimation) 
  Via SMS
  Via App

 • Flicka gömmer sig under bänk och ler.

  Värdegrund och ordningsregler

  Forskning om framgångsrika skolor visar entydigt på vissa kriterier: förstklassig ledningsfunktion, gemensamma visioner och mål, en lärande miljö, höga förväntningar och föräldraengagemang.

 • Barn som håller handen

  Trygghetsgruppen

  Trygghetsgruppen arbetar främjande med att skapa ett positivt klimat på skolan och förebyggande när det gäller diskriminering, upprepande kränkningar eller trakasserier.

 • Elev / vårdnadshavare

  Här kan du som elev eller vårdnadshavare hitta information rörande den dagliga verksamheten på skolan.

 • Om skolan

  Vi på Oxhagsskolan har uppmärksammats för våra elevers goda resultat. Det kommer sig av stor satsning på tidigt läsande samt en mycket engagerad personal.

 • Start

  Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista. Skolan har ungefär 320 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan samt förskoleklasserna.