Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av senast kl 7.45 varje dag som eleven är frånvarande.

Du kan anmäla ditt barns frånvaro på olika sätt. 
I första hand:
Via sms (073-0121740, se hur du gör nedan)
Via App (Anmäl frånvaro Stockholm, finns för Android och IOS)
Via Skolplattformen (kräver e-legitimation) 
I andra hand:
Via mail: oxhagsskolan@stockholm.se
Telefonsvarare: 08-508 45 740

Anmäl frånvaro via app eller sms

Frånvaroanmälan via app eller sms är en del av Stockholms stads kommunikationssystem skolplattformen. För att få tillgång till dessa tjänster behöver du ha loggat in på Skolplattformen en gång och registrerat ditt mobiltelefonnummer. För att göra detta behöver du ha e-legitimation, mobilt bank id eller bank-id (som du skaffar från din bank) och gå till sidan https://etjanster.stockholm.se/minasidor/.

Anmäl frånvaro via App

Det enklaste alternativet för dig som vårdnadshavare att sjukanmäla ditt barn är genom att använda appen "Anmäl frånvaro Stockholm".
Appen kan laddas ner från App Store (IOS) och Google Play (Android).
Appen genererar ett sms åt dig.

Mer information om tjänsten finner du här.

Så här gör du vid anmälan via sms:

Anmäl frånvaro (heldag), när ditt barn ska vara borta en heldag, vid sjukdom genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073-0121740 Obs! Glöm inte bindestrecket i personnumret.

Anmäl frånvaro (del av dag), när ditt barn ska vara borta del av dag, genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt klockslag (från och till), till telefonnummer 073-0121740. Obs! Glöm inte bindestrecken och mellanslaget.

Mer information om att anmäla frånvaro via sms finner du här (pdf, 137, nytt fönster).

Giltig frånvaro

All beviljad (anmäld) frånvaro räknas som giltig. Det kan till exempel vara sjukdom anmäld av vårdnadshavare eller ledighet beviljad av rektor.

För att ansöka om ledighet, använd följande formulär (pdf, 514 kB, nytt fönster).

Mer information gällande frånvaro finner du här.

Ogiltig frånvaro

Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att vara sjukanmäld eller utan att ha beviljats ledighet från del av eller hel skoldag. Även sen ankomst räknas som ogiltig frånvaro, om den inte är anmäld i förväg av vårdnadshavare.

Nu kan du som är vårdnadshavare få meddelande via sms och/eller e-post om ditt barn varit ogiltigt frånvarande från skolan.

Dela:
måndag, januari 7, 2019 - 08:53