Elev / vårdnadshavare

Här kan du som elev eller vårdnadshavare hitta information rörande den dagliga verksamheten på skolan.

Tänk på att det bästa sättet att kontakta skolan är att skicka e-post direkt till den som du vill ha kontakt med. E-postadresser och andra uppgifter finner du under kontakt ovan. 

Vänligen respektera arbetsron i skolan. Om du behöver kontakta ditt barn under skoldagen, så gör det på raster.

Vill du som vårdnadshavare besöka skolan så är du självklart alltid välkommen, men besöket ska ske i samråd med läraren. Skolan är inte en offentlig plats och personalen måste ha koll på vem som kommer och går. 

Inomhusmiljön på skolan är lugn och behaglig. Klassrummen är modernt utrustade och ligger runt två väl tilltagna bibliotek, vilket ger alla elever tillgång till det material och den arbetsro de behöver under hela skoldagen. Fritidshemmen ligger i angränsande lokaler så att eleverna slipper gå långt mellan verksamheterna samt att de kan vända sig till fritidspersonalen även under skoldagen.

Öppettider

Skolan öppnas kl. 07:30 varje dag och elevkapprum kl. 7:45

Skolbarnsomsorg: 06:30 - 18:00

Morgonomsorg:
Villman avd. Rockan: 06:30 - 08:00

Kvällsomsorg:
Villman avd. Rockan: 17:00 - 18:00

Övriga tider vistas eleverna på sina respektive fritidshem

Telefonnummer till morgon- och kvällsomsorg:
08-508 45 750 eller 08 508 45 759

Skolledning

Serviceteam

Arbetslagsledare