Digitalisering

För att möta Skolverkets digitalisering av skolan har det på skolan skapats en digitaliseringsgrupp. Den består av två lärare från lågstadiet och två lärare från mellanstadiet samt skolans IKT-pedagog. Sammankallande samt informationskanal för gruppen är rektor som dessutom sett till att tid och utrymme för digitaliseringen finns på skolan.

Förutsättningarna för att gruppen ska lyckas med sitt uppdrag är goda. IT-kompetensen på skolan är mycket god och vi har sedan många år tillbaka vana av att arbeta digitalt. Just nu driver digitaliseringsgruppen ett projekt på skolan där alla lärare arbetar med olika digitala moduler från Skolverkets lärplattform.

Framtida projekt för gruppen är införandet av Skolplattform Stockholm (se länk nedan) samt programmering i framför allt ämnena matematik och teknik.

Digitalisering på fritidshem och förskoleklass.

Fritids och förskoleklass har arbetat tillsammans med skolans IKT-pedagog för att digitalisera sin verksamhet. Bland annat har man fördjupat sig i programmering och den digitala lärplattformen Office 365. Under våren kommer fler verktyg att implementeras inom dessa verksamheter, både centrala men även lokala på skolan.

Varför digitalisera skola och fritidshem?

Det finns flera skäl till varför alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla en digital kompetens:

  • vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt

  • för att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens. För att förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv

  • för att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen

  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik

  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Dela:
tisdag, april 3, 2018 - 10:11
Skolans nya robotar

Skolans nya robotfamilj

Säg hej till Rosie, Wall-E och C-3PO! De är några av de nya medlemmarna i skolans växande robotfamilj. Robotarna kommer att hjälpa eleverna att lära sig programmering och datalogiskt tänkande.

Digitlaiseringsgrupp