Till innehåll på sidan

Corona (Covid-19)

Skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att barn som är friska och inte uppvisar några symptom ska gå till skolan, om ingen annan i familjen har Corona.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Friska barn ska gå till skolan

Om ditt barn har ett omfattande medicinskt tillstånd bör du kontakta den ansvarige läkaren inom regionens hälso- och sjukvård som kan bedöma och ta ställning till om det är olämpligt att barnet går i skolan.  Nationella informationsnumret 113 13 – ställ frågor om coronaviruset covid-19.​ 

Folkhälsomyndighetens information (annan webbsida)

Var uppmärksam på symptom 

Barn som visar symptom på förkylning/luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska hållas hemma minst två dygn efter att ha blivit symptomfri. Du sjukanmäler ditt barn enligt skolans vanliga rutiner.  

Den viktiga handhygienen 

Liksom vid andra typer av virusutbrott är skolan noggrann med att handhygienen är god hos barn och vuxna och att det städas ordentligt. Hjälp oss påminna barnen om hur viktigt det är att ofta tvätta händerna ordentligt, särskilt efter toalettbesök och innan måltid. 

Ledighet  

Om du känner oro och vill att ditt barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset ansöker du om ledighet enligt skolans vanliga rutiner.   

Bidra inte till ryktesspridning 

När man är orolig är det lätt att osanna uppgifter sprids. Vi i skolan och du som är vårdnadshavare har en viktig uppgift i att inte bidra till detta. Undvik spekulation, var källkritisk och dela inte osäker information.  

Har du frågor om vår skola och Coronasmittan? Vänd dig till oss i skolledningen.  

/Med vänliga hälsningar från skolledningen  

Corona information in seventeen languages

Information about Corona (Covid-19) in 17 languages (annan webbsida)

Länkar

Folkhälsomyndighetens information (annan webbsida)

Få råd av vården, 1177 (annan webbsida)

Dela:
Kategorier: