Bibliotek

På Oxhagsskolan finns ett bibliotek som är uppdelat i två avdelningar, en för årskurs F-3 och en för årskurs 4-6.

När eleverna börjar förskoleklass välkomnas de av tusentals skönlitterära böcker som lockar till läsning. Det litterära arbetet fortsätter sedan under hela skolgången. Det stora urvalet ökar längtan att läsa samt att viljan och lusten gör tröskeln till inlärning låg.

Alla elever har tillgång till biblioteket under skoltid och lånar de böcker eleven vill ha med sitt eget bibliotekskort. Bibliotekspedagogisk verksamhet, som till exempel boksamtal, bedrivs regelbundet och är schemalagt. Syftet är att väcka barnens nyfikenhet och läslust. Vidare arbetar biblioteket även, efter behov, med svenska som andraspråk för att stärka elevernas språkutveckling.

Biblioteket har över 9000 titlar i sitt bestånd, i allt från sagoböcker till ungdoms- och vuxenlitteratur. Alla elever ges möjlighet att påverka biblioteket och vilka titlar som köps in. Här kan du söka i skolans bokbestånd (glöm inte att välja skola högst upp).

Skolbiblioteket har tillstånd för nedladdning av talböcker (MTM) för elever med läs och skrivsvårigheter, samt kan erbjuda lättlästa barn- och ungdomsböcker.

Bibliotekarien utvecklar och följer upp verksamheten i dialog med rektor, elever och pedagogisk personal i enlighet med uppställda mål. Vidare arbetar bibliotekarien med läs- och språkutveckling och erbjuder exempelvis bokprat, boksamtal, högläsning och andra former av läsfrämjande. Bibliotekarien har ett samarbete med specialpedagogerna och administrerar konton till Legimus, vilket är en talbokstjänst.

Biblioteket erbjuder alla elever

 • Skönlitteratur och faktaböcker
 • Schemalagda boksamtal
 • Tillgång till lättlästa böcker
 • Böcker översatta till andra språk
 • De senaste boktitlarna
 • Talböcker

Målsättning med biblioteksverksamheten

 • Bygga upp ordförrådet
 • Öka koncentrationsförmågan
 • Intensifiera inlevelsen
 • Höja självkänslan och självförtroendet
 • Motivera läsförmågan
 • Stimulera läsintresset
Dela:
måndag, februari 10, 2020 - 09:29
Ingress: 
<b>På Oxhagsskolan finns ett bibliotek som är uppdelat i två avdelningar, en för årskurs F-3 och en för årskurs 4-6.</b>