Årskurs 1 - 3

Under årskurs 1 - 3 utökas ämnesundervisningen och de grundläggande kunskaperna tar här sin form.

Skolan arbetar med ett lustfyllt lärande med struktur och fokus. Vidare lägger skolan stor vikt på arbetsro och trygghet för att alla elever ska kunna utvecklas kunskapsmässigt och trivas i skolan.

För att skapa trygghet och struktur följer klasslärare och fritidspersonal sina elever under tre år. I varje årskurs finns det fritidspersonal som arbetar med eleverna i klassrummet och på fritidshemmet.

Har ditt barn annat modersmål än svenska, som ni även talar hemma? Då har barnet rätt att få modersmålsundervisning. Det sker som språkval utanför den vanliga skoltiden.

Förutom att få kunskaper får ditt barn träna sig på att förstå och umgås med andra. Alla elever ska visa respekt för sin omgivning. De får lära sig att alla människor har samma rättigheter oavsett kön, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Demokrati och mänskliga rättigheter gäller lika mycket i skolan som i vårt övriga samhälle.

Allmän information

Grundskolan är obligatorisk i Sverige. Här går alla barn i nio år. De flesta börjar årskurs 1 på hösten det år de fyller 7 år. Varje läsår består av två terminer, en höst- och en vårtermin. Om ditt barn har någon form av utvecklingsstörning har barnet rätt att istället gå i grundsärskola hos oss, som anpassas efter varje elevs förutsättningar. Grundskolan är avgiftsfri. Det betyder att du inte betalar något för utbildning, böcker och skolmaterial. Även skolmaten är gratis. Eleverna har tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek.

Fritidshem efter skoldagens slut

Ditt barn kan gå på ett av våra fritidshem efter skolans slut. Fritidshemmen ligger i eller intill skolan. Skolans och fritidshemmets personal samarbetar för att tiden på fritidshemmet ska vara trygg, rolig och givande för ditt barn. Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet som ska stödja och stimulera elevers utveckling. Fritidshem tar emot barn från förskoleklass tills det fyller 10 år. Till skillnad från skolan kostar det pengar att ha barnet på fritidshem. Det är kommunen som bestämmer avgiftens storlek. Barn som är 10–12 år kan också delta i en öppen fritidsverksamhet, i den så kallade fritidsklubben.

Vårdnadshavare

Prata med barnets lärare eller annan kontakt du har på skolan om du är fundersam över något. Varje termin träffar du också barnets lärare i ett utvecklingssamtal. Det är viktigt att skolans arbete sker i samarbete med hemmet. Det är också ett bra tillfälle att diskutera hur ditt barn trivs och fungerar i skolan. På föräldramöten träffar du lärare och andra föräldrar för att på ett mer allmänt sätt prata om verksamheten och vad som planeras. Dina frågor och synpunkter är viktiga också här! 

Dela:
måndag, december 3, 2018 - 08:24