Start

Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista som har ungefär 320 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan samt förskoleklasserna. Skolan har även fritidshem för elever upp till och med årskurs 3 och fritidsklubb för elever i årskurs 4 - 6.

Vill du som vårdnadshavare besöka skolan så är du självklart alltid välkommen, men besöket ska ske i samråd med läraren. Skolan är inte en offentlig plats och personalen måste ha koll på vem som kommer och går. 

Vänligen respektera arbetsron i skolan. Om du behöver kontakta ditt barn under skoldagen, så gör det på raster.

Öppettider

Skolan öppnas kl. 07:30 varje dag och elevkapprum kl. 7:45

Skolbarnsomsorg: 06:30 - 18:00

Morgonomsorg:
Villman avd. Rockan: 06:30 - 08:00

Kvällsomsorg:
Villman avd. Rockan: 17:00 - 18:00

Övriga tider vistas eleverna på sina respektive fritidshem

Telefonnummer till morgon- och kvällsomsorg:
08-508 45 750 eller 08 508 45 759

Anmäl frånvaro via APP

All frånvaro skall anmälas senast kl 7.45 varje dag som eleven är frånvarande.

Ladda ner appen här:

Hämta app från Google play