Start

Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista. Skolan har ungefär 320 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan samt förskoleklasserna. Skolan har fritidshem för elever upp till och med årskurs 3 och fritidsklubb för elever i årskurs 4 - 6.

Skolan ligger precis vid Akallas tunnelbanestation, men har även nära till naturområden så som JärvafältetHansta naturreservat samt Eggeby gård. Intill skolan, med anslutande gångbro, ligger Husbybadet och en stor idrottsanläggning.

Inomhusmiljön på skolan är lugn och behaglig. Klassrummen är modernt utrustade och ligger runt två väl tilltagna bibliotek, vilket ger alla elever tillgång till det material och den arbetsro de behöver under hela skoldagen. Fritidshemmen ligger i angränsande lokaler så att eleverna slipper gå långt mellan verksamheterna samt att de kan vända sig till fritidspersonalen även under skoldagen.

Vänligen respektera arbetsron i skolan. Om du behöver kontakta ditt barn under skoldagen, så gör det på raster.

Vill du som vårdnadshavare besöka skolan så är du självklart alltid välkommen, men besöket ska ske i samråd med läraren. Skolan är inte en offentlig plats och personalen måste ha koll på vem som kommer och går. 

Dela:
fredag, april 5, 2019 - 12:56

Öppettider

Skolan öppnas kl. 07:30 varje dag och elevkapprum kl. 7:45

Skolbarnsomsorg: 06:30 - 18:00

Morgonomsorg:
Villman avd. Rockan: 06:30 - 08:00

Kvällsomsorg:
Villman avd. Rockan: 17:00 - 18:00

Övriga tider vistas eleverna på sina respektive fritidshem

Telefonnummer till morgon- och kvällsomsorg:
08-508 45 750 eller 08 508 45 759