Start

Information till vårdnadshavare!

Skolplattformen

 

Oxhagsskolan byter informationskanal

Information som du tidigare kunnat hämta från både skolans hemsida och Skolwebben har flyttats över till Skolplattformen. Från och med hösten 2018 så kommer du som vårdnadshavare att kunna använda nedanstående länk för att komma åt information från skolan, dokumentation samt närvaro/frånvaro gällande era barn.

http://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare 
 

Anmäl frånvaro

Öppettider

Skolan öppnas kl. 07:30 varje dag och elevkapprum kl. 7:45

Skolbarnsomsorg: 06:30 - 18:00

Morgonomsorg:
Villman avd. Rockan: 06:30 - 08:00

Kvällsomsorg:
Villman avd. Rockan: 17:00 - 18:00

Övriga tider vistas eleverna på sina respektive fritidshem

Telefonnummer till morgon- och kvällsomsorg:
08-508 45 750 eller 08 508 45 759

Elevhälsans tider

Skolsköterska

måndag - fredag 8.00 - 16.00

Skolpsykolog

tisdag och onsdag 8.00 - 16.30

Skolkurator

tisdag och onsdag 8.00 - 15.00