Start

Om coronaviruset

Vi har ett misstänkt fall av det nya coronaviruset på Oxhagsskolan. Vi förstår att elever och vårdnadshavare kan känna sig oroliga. Med hänsyn till integritet och patientsekretess kan skolan inte berätta om en specifik individ misstänks vara smittad.

Friska barn ska gå till skolan

Skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att barn som är friska och inte uppvisar några symptom ska gå till skolan.  
Om ditt barn har ett omfattande medicinskt tillstånd bör du kontakta den ansvarige läkaren inom regionens hälso- och sjukvård som kan bedöma och ta ställning till om det är olämpligt att barnet går i skolan.  

Var uppmärksam på symptom 

Barn som visar symptom på förkylning/luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska hållas hemma minst två dygn efter att ha blivit symptomfri. Du sjukanmäler ditt barn enligt skolans vanliga rutiner.  

Den viktiga handhygienen 

Liksom vid andra typer av virusutbrott är skolan noggrann med att handhygienen är god hos barn och vuxna och att det städas ordentligt. Hjälp oss påminna barnen om hur viktigt det är att ofta tvätta händerna ordentligt, särskilt efter toalettbesök och innan måltid. 

Ledighet  

Om du känner oro och vill att ditt barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset ansöker du om ledighet enligt skolans vanliga rutiner.   

Bidra inte till ryktesspridning 

När man är orolig är det lätt att osanna uppgifter sprids. Vi i skolan och du som är vårdnadshavare har en viktig uppgift i att inte bidra till detta. Undvik spekulation, var källkritisk och dela inte osäker information.  

Har du frågor om vår skola och Coronasmittan? Vänd dig till oss i skolledningen.  

/Med vänliga hälsningar från skolledningen  

Corona information in seventeen languages

Click this link to see information about the corona virus in other languages than swedish:

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/corona-in-other-languages/

Mer information 

Folkhälsomyndighetens information till skolor 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ 

Få råd av vården - ring 1177 

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/covid-19--coronavirus-nat/ 

Nationella informationsnumret 113 13 – ställ frågor om coronaviruset covid-19   

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten                                         

Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista som har ungefär 350 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan samt förskoleklasserna. Skolan har även fritidshem för elever upp till och med årskurs 3 samt en fritidsklubb för elever som går i årskurs 4 - 6.

Vill du som vårdnadshavare besöka skolan så är du självklart alltid välkommen, men besöket ska ske i samråd med läraren. Skolan är inte en offentlig plats och personalen måste ha koll på vem som kommer och går. 

Vänligen respektera arbetsron i skolan. Om du behöver kontakta ditt barn under skoldagen, så gör det på raster.

Barn arbetar med en iPad.

Skolverksamheten

För att skapa trygghet och struktur följer klasslärare och fritidspersonal sina elever under tre år.

Flicka gömmer sig under bänk och ler.

Värdegrund och ordningsregler

En förutsättning för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag är att det finns en gemensamt förankrad värdegrund.

Fritidshemsverksamheten

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.

Kuratorssamtal

Elevhälsovården

Elevhälsovården följer upp elevernas fysiska och psykiska utveckling, samt verkar för sunda levnadsvanor.

Anmäl frånvaro via APP

All frånvaro skall anmälas senast kl 7.45 varje dag som eleven är frånvarande.

Ladda ner appen här:

Öppettider

Skolan öppnas kl. 07:30 varje dag och elevkapprum kl. 7:45

Skolbarnsomsorg: 06:30 - 18:00

Morgonomsorg:
Villman avd. Rockan: 06:30 - 08:00

Kvällsomsorg:
Villman avd. Rockan: 17:00 - 18:00

Övriga tider vistas eleverna på sina respektive fritidshem

Telefonnummer till morgon- och kvällsomsorg:
08-508 45 750 eller 08 508 45 759

Elever läser böcker i biblioteket.

Bibliotek

På Oxhagsskolan finns ett bibliotek som är uppdelat i två avdelningar, en för årskurs F-3 och en för årskurs 4-6.

Mat i matsalen

Skolrestaurangen

I skolrestaurangen välkomnas alla av husmor Mona. Maten som hon serverar är både ekologisk och näringsberäknad.

Ingress: 
<b>Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista som har ungefär 350 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan samt förskoleklasserna. Skolan har även fritidshem för elever upp till och med årskurs 3 samt en fritidsklubb för elever som går i årskurs 4 - 6.</b>