Till innehåll på sidan

Start

Vi på Oxhagsskolan har uppmärksammats för våra elevers goda resultat. Det kommer sig av vår satsning på tidigt läsande samt att våra pedagoger är mycket engagerade och har stor yrkesskicklighet.

Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista. Skolan har cirka 350 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola samt förskoleklass. Ungefär 180 elever går på våra fritidshem och vår fritidsklubb.

Skolan ligger nära Akallas tunnelbanestation, men har även nära till Järvas vackra naturområden. Bredvid skolan ligger Husbybadet och en stor idrottsanläggning. När det är rast finns det lekplatser och bollplaner på skolgården där eleverna i trygg miljö kan leka och spela.

Öppettider

Skolan öppnas 07:30 varje dag och elevkapprum 7:45

Skolbarnsomsorg: 06:30 - 18:00

Morgonomsorg:
Villman avd. Rockan: 06:30 - 08:00

Kvällsomsorg:
Villman avd. Rockan: 17:00 - 18:00

Övriga tider vistas eleverna på sina respektive fritidshem

Telefonnummer:
08-508 45 750 eller 08 508 45 759

Corona (Covid-19)

Skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att barn som är friska och inte uppvisar några symptom ska gå till skolan, om ingen annan i familjen har Corona.

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas senast klockan 7.45 varje dag som eleven är frånvarande.

Ladda ner appen här:

Ingress: 
Vi på Oxhagsskolan har uppmärksammats för våra elevers goda resultat. Det kommer sig av vår satsning på tidigt läsande samt att våra pedagoger är mycket engagerade och har stor yrkesskicklighet.