Start

Öppet hus hos oss på Oxhagsskolan!

Tisdagen den 30 januari kl.18.00 kommer vi att presentera vår fantastiska skola. Du kommer då få möjligheten att träffa våra skickliga lärare och vår engagerade skolledning.
Varmt välkommen!

Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista. Skolan har ungefär 320 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan samt förskoleklasserna. Skolan har fritidshem för elever upp till och med årskurs 3 och fritidsklubb för elever i årskurs 4 - 6.

katt och elefant pratar om att börja skolan

Dags att söka till förskoleklass

Har du barn som fyller sex år under 2018? Mellan den 15 januari och 15 februari 2018 kan du som vårdnadshavare söka skola åt ditt barn.

smartphone med texten anmäl frånvarobredvid

Frånvaro skall anmälas senast kl 7.45
varje dag som eleven är frånvarande

Öppettider

Skolan öppnas kl. 07:30 varje dag och elevkapprum kl. 7:45

Skolbarnsomsorg: 06:30 - 18:00

Morgonomsorg:
Villman avd. Rockan: 06:30 - 08:00

Kvällsomsorg:
Villman avd. Rockan: 17:00 - 18:00

Övriga tider vistas eleverna på sina repektive fritidshem

Telefonnummer till morgon- och kvällsomsorg:
08-508 45 750 eller 08 508 45 759