Skolinspektionens enkät!

Nu är det dags för Skolinspektionens enkät. Ditt svar är ett av flera underlag i Skolinspektionens kontroll av skolor.

Vårdnadshavare kan svara på enkäten mellan den 4 november och den 29 november 2019. Att svara på frågorna tar 5‐10 minuter och görs via webben. Enkäten ska svaras på en gång per barn. Har du flera barn på skolan svarar du på enkäten en gång för varje barn. Svaren kommer inte att ses av skolan, utan av Skolinspektionen. Skolan kommer få svaren i anonym och sammanställd form så att skolan inte vet vilken förälder som har svarat vad.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare svarar på enkäten! Var med och påverka skolan!

 

Så här besvarar du enkäten mellan den 4 och 29 november:

 

Gå in på https://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare

och läs nyheten som heter Skolenkät.

Start

Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista som har ungefär 320 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan samt förskoleklasserna. Skolan har även fritidshem för elever upp till och med årskurs 3 och fritidsklubb för elever i årskurs 4 - 6.

Vill du som vårdnadshavare besöka skolan så är du självklart alltid välkommen, men besöket ska ske i samråd med läraren. Skolan är inte en offentlig plats och personalen måste ha koll på vem som kommer och går. 

Vänligen respektera arbetsron i skolan. Om du behöver kontakta ditt barn under skoldagen, så gör det på raster.

Öppettider

Skolan öppnas kl. 07:30 varje dag och elevkapprum kl. 7:45

Skolbarnsomsorg: 06:30 - 18:00

Morgonomsorg:
Villman avd. Rockan: 06:30 - 08:00

Kvällsomsorg:
Villman avd. Rockan: 17:00 - 18:00

Övriga tider vistas eleverna på sina respektive fritidshem

Telefonnummer till morgon- och kvällsomsorg:
08-508 45 750 eller 08 508 45 759