Öppettider

Skolan öppnas kl. 07:30 varje dag och elevkapprum kl. 7:45

Skolbarnsomsorg: 06:30 - 18:00

Morgonomsorg:
Villman avd. Rockan: 06:30 - 08:00

Kvällsomsorg:
Villman avd. Rockan: 17:00 - 18:00

Övriga tider vistas eleverna på sina respektive fritidshem

Telefonnummer till morgon- och kvällsomsorg:
08-508 45 750 eller 08 508 45 759

Start

Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista som har ungefär 350 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan samt förskoleklasserna. Skolan har även fritidshem för elever upp till och med årskurs 3 samt en fritidsklubb för elever som går i årskurs 4 - 6.

Vill du som vårdnadshavare besöka skolan så är du självklart alltid välkommen, men besöket ska ske i samråd med läraren. Skolan är inte en offentlig plats och personalen måste ha koll på vem som kommer och går. 

Vänligen respektera arbetsron i skolan. Om du behöver kontakta ditt barn under skoldagen, så gör det på raster.

Barn arbetar med en iPad.

Skolverksamheten

För att skapa trygghet och struktur följer klasslärare och fritidspersonal sina elever under tre år.

Flicka gömmer sig under bänk och ler.

Värdegrund och ordningsregler

En förutsättning för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag är att det finns en gemensamt förankrad värdegrund.

Fritidshemsverksamheten

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.

Kuratorssamtal

Elevhälsovården

Elevhälsovården följer upp elevernas fysiska och psykiska utveckling, samt verkar för sunda levnadsvanor.

Anmäl frånvaro via APP

All frånvaro skall anmälas senast kl 7.45 varje dag som eleven är frånvarande.

Ladda ner appen här:

Hämta app från Google play

Elever läser böcker i biblioteket.

Bibliotek

På Oxhagsskolan finns ett bibliotek som är uppdelat i två avdelningar, en för årskurs F-3 och en för årskurs 4-6.

Mat i matsalen

Skolrestaurangen

I skolrestaurangen välkomnas alla av husmor Mona. Maten som hon serverar är både ekologisk och näringsberäknad.

Ingress: 
<b>Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista som har ungefär 350 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan samt förskoleklasserna. Skolan har även fritidshem för elever upp till och med årskurs 3 samt en fritidsklubb för elever som går i årskurs 4 - 6.</b>