Start

Information till vårdnadshavare!

Oxhagsskolan byter informationskanal!

Information som du tidigare kunnat hämta från både skolans hemsida och Skolwebben har flyttats över till Skolplattformen. Från och med nu så kommer du som vårdnadshavare att använda nedanstående länk för att komma åt information från skolan, dokumentation samt närvaro/frånvaro gällande ditt/dina barn.

http://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare