Start

Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista. Skolan har ungefär 320 elever inskrivna i grundskolan, grundsärskolan samt förskoleklasserna. Skolan har fritidshem för elever upp till och med årskurs 3 och fritidsklubb för elever i årskurs 4 - 6.

Skolan ligger precis vid Akallas tunnelbanestation, men har även nära till naturområden så som JärvafältetHansta naturreservat samt Eggeby gård. Intill skolan, med anslutande gångbro, ligger Husbybadet och en stor idrottsanläggning.

Brev från stockholmsstad om skolplattformen

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads förskolor och skolor. Från och med höstterminens start kommer du att få tillgång till den. Där kan du se allt du behöver veta om ditt barns skolgång i din mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Vad är Skolplattformen?

Skolplattformen är den samlade ingången till information och kommunikation rörande ditt barns skolgång. Den kommer att ersätta Skolwebben till hösten.
Skolplattformen ger möjlighet för ditt barns skola att publicera nyheter om till exempel läxor eller utflykter. Du kan även anmäla ditt barns frånvaro direkt i skolplattformen.
Ditt barn kommer också att få tillgång till skolplattformen, vilket kommer underlätta att hålla koll på läxor och inlämningsuppgifter, bedömningar, kalender, matsedel, nyheter och annan information.
Skolplattformen möjliggör med sina olika delar att det blir lättare för lärarna att lämna ut och samla in uppgifter och ge feedback på ditt barns uppgifter och lärande.

När kommer jag få tillgång till skolplattformen?

Du och ditt barn kommer att få tillgång till skolplattformen vid starten av höstterminen 2018. Du kommer att få mer information om hur du loggar in av din skola.
Skolplattformen kommer att utvecklas kontinuerligt och mer användbar funktionalitet kommer att erbjudas efterhand.

Mobilt och säkert

Skolplattformen kan användas med både surfplattor, smarta mobiltelefoner och datorer. För att stadens högt ställda säkerhetskrav ska uppfyllas kommer du som vårdnadshavare att logga in med hjälp av e-legitimation (t ex BankID).

På följande länk kan du läsa mer om hur du skaffar BankID:
https://bit.ly/1LL52t2

Du kan även läsa mer på:
www.stockholm.se/ForskolaSkola/Skolplattform-Stockholm/

På följande länk hittar du en kort introduktionsfilm till skolplattformen:
https://bit.ly/2HkAXpP

Hälsningar,
Inger Pripp
Grundskoledirektör

Sommarlov!

Skolavslutningen är den 8 juni klockan 9.

Höstterminen börjar den 20 augusti klockan 9.

 

Glad sommar önskas alla barn och föräldrar av oss på Oxhagsskolan.

Anmäl frånvaro

Öppettider

Skolan öppnas kl. 07:30 varje dag och elevkapprum kl. 7:45

Skolbarnsomsorg: 06:30 - 18:00

Morgonomsorg:
Villman avd. Rockan: 06:30 - 08:00

Kvällsomsorg:
Villman avd. Rockan: 17:00 - 18:00

Övriga tider vistas eleverna på sina respektive fritidshem

Telefonnummer till morgon- och kvällsomsorg:
08-508 45 750 eller 08 508 45 759

Elevhälsans tider

Skolsköterska

måndag - torsdag 8.00 - 16.00

Skolpsykolog

tisdag och onsdag 8.00 - 16.30

Skolkurator

tisdag och onsdag 8.00 - 15.00