Trygghetsgrupp

Trygghetsgruppen arbetar främjande med att skapa ett positivt klimat på skolan och förebyggande när det gäller diskriminering, upprepande kränkningar eller trakasserier.

Trygghetsgruppen träffas regelbundet. Eleverna på Oxhagsskolan känner till Trygghetsgruppen och kan när som helst ta kontakt med någon av oss. Vi har även en brevlåda hos skolsköterskan där man kan lämna meddelande.
Om du som förälder märker att ditt eller något annat barn är utsatt för mobbning så ta kontakt med barnets klasslärare eller kontakta oss i Trygghetsgruppen.
Läs gärna vår föräldrabroschyr där finns mer information kring att upptäcka mobbning.
För mer information se vår likabehandlingsplan.

I trygghetsgruppen ingår:
Ann-Christin (rektor)   508 45 741
Robert Staby (bitr. rektor) 508 45 742
Malin Saari (skolsköterska) 508 45 746
ILJO Kim Zung (kurator) 0761 24 51 06
Ensieh Nademi (specialpedagog) 508 45 740
Mia Falk (fritidspedagog)   508 45 740
 

Dela: