Skolans råd

Skolan har olika forum för att skapa delaktighet och samverkan mellan skola, elever och vårdnadshavare.

För elevernas inflytande och delaktighet i verksamheten har skolans elevrådsmöte en gång var tredje vecka. Dessa elevråd inbegriper även matråd där skolan samarbetar med skolans matleverantören.
Skolan har fått miljöutmärkelsen Grön flagg och miljöarbetet bedrivs aktivt i skolans miljöråd.
 

Dela:
Kategorier: