Organisation

Rektor på skolan är Ann-Christin Sundell. Biträdande rektor är Carl Colliander. Administrativ chef är Petros Tzintzis
Skolans personal är organiserad i arbetslag. Arbetslagen är indelade i förskola /fritids, åk 1-3 samt åk 4-6.

I årskurserna F-3 ingår både lärare och fritidspersonal. Fritidspersonalen arbetar i klasserna under skoltid.

I arbetslag 4-6 ingår lärare i praktisk-estetiska ämnen.

På skolan finns en grundsärskoleklass med tillhörande fritidsavdelning. Grundsärskolan bildar ett eget arbetslag men är också med i övriga arbetslag och är delvis integrerad i övrig verksamhet.

Dela:
Kategorier: