Om skolan

Oxhagsskolan har uppmärksammats för våra elevers goda resultat. Det hänger samman med vår satsning på tidigt läsande samt en mycket engagerad personal. Hos oss står eleven och lärandet i centrum. Vi vet att alla barn vill och kan lära, men att man lär på olika sätt och i olika tempo. Därför anpassas undervisningen för att alla ska kunna uppnå minst godkänt resultat. Vår skola är en plats för lärande och trivsel, där varje elev ska må bra, lära sig och utvecklas tillsammans med sina vänner.

Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista. Skolan har ungefär 320 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola samt förskoleklasser. Cirka 180 elever är inskrivna på fritidshemsavdelningarna. Varje avdelning består av elever från en årskurs. I skolans fritidsklubb är en stor del av eleverna i årskurserna 4, 5 och 6 inskrivna.

Organisation

Skolans personal är organiserad i arbetslag. I årskurserna F-3 ingår både lärare och fritidspersonal. Fritidspersonalen arbetar i klasserna under skoltid. I arbetslag 4-6 ingår även lärare i praktisk-estetiska ämnen.

På skolan finns en grundsärskoleklass med tillhörande fritidsavdelning. Grundsärskolan bildar ett eget arbetslag men är också med i övriga arbetslag och är delvis integrerad i övrig verksamhet.

Rektor på skolan är Ann-Christin Sundell, biträdande rektor är Carl Colliander och administrativ chef är Petros Tzintzis.

Fritids

Cirka 180 elever är inskrivna på fritidshemsavdelningarna. Varje avdelning består av elever från en årskurs. I skolans Fritidsklubb är en stor del av eleverna i årskurserna 4, 5 och 6 inskrivna. På varje fritidshemsavdelning finns minst en personal som har fritidspedagog- eller fritidsledarutbildning.

Arbetsflöde

Ungefär 95 % av barnen har svenska som andraspråk. Området har stor in- och utflyttning. Nyanlända elever som ännu inte kan någon svenska går den första tiden i en förberedelsegrupp. De slussas sedan ut till sin vanliga klass så snart som möjligt, till en början i vissa ämnen efter ett individuellt utformat schema för att till slut endast vara i sin klass.

Anställda

Antalet fast anställda på skolan är cirka 60. Tre lärare har speciallärar- eller specialpedagogutbildning och arbetar med elever och lärare i en till två årskurser. Minst en lärare i varje arbetslag har utbildning i svenska som andraspråk.

Styrdokument

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.

Verksamhetsplan 2016 (pdf)

Oxhagsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf)

Elevfolder trygghetsarbete (pdf)

Blanketter

Här finner du nödvändiga blanketter för ledigehtsansökan (pdf) och ansökan till kommunal skola (pdf).

Dela:
fredag, december 15, 2017 - 14:49

Skolledning

Serviceteam

Arbetslagsledare