Kvalitetsarbete

Oxhagsskolan är en F-6-skola i Akalla/Kista. Skolan har cirka 320 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola och förskoleklasser.

Cirka 180 elever är inskrivna på fritidshemsavdelningarna. Varje avdelning består av elever från en årskurs. I skolans Fritidsklubb är en stor del av eleverna i årskurserna 4, 5 och 6 inskrivna.

Ungefär 95 % av barnen har svenska som andraspråk. Området har stor in- och utflyttning. Nyanlända elever som ännu inte kan någon svenska går den första tiden i en förberedelsegrupp. De slussas sedan ut till sin vanliga klass så snart som möjligt, till en början i vissa ämnen efter ett individuellt utformat schema för att till slut endast vara i sin klass.

Antalet fast anställda på skolan är cirka 60. Tre lärare har speciallärar-/specialpedagogutbildning och arbetar med elever och lärare i en till två årskurser. Minst en lärare i varje arbetslag har utbildning i svenska som andraspråk.

På varje fritidshemsavdelning finns minst en personal som har fritidspedagog- eller fritidsledarutbildning.

Dela:
Kategorier: