Grundsärskola

I grundsärskolan går elever från årskurs ett till och med årskurs sex. Grundsärskolan omfattar skol-, fritidshems- och mellanstadieverksamhet.

På Oxhagsskolan finns en grundsärskoleklass som tar emot elever från årskurs 1 till och med 6. Elever i grundsärskolan är, utifrån behov och förmåga, inkluderade i grundskolans verksamhet. I grundsärskolans verksamhet samarbetar lärare, elevassistenter och specialpedagoger för att göra varje elevs skoldag så bra som möjligt.

Tack vare den höga personaltätheten så ges möjlighet att utforma och anpassa varje elevs undervisning på bästa tänkbara sätt. Elevassistenterna följer eleverna både under skoldagen och på fritids. Eleverna i grundsärskolan har utökat antal lektioner inom de praktisk/estetiska ämnena, såsom idrott, musik och slöjd.

Eleverna deltar i skolans olika traditioner, friluftsdagar och andra aktiviteter.

Dela:
fredag, december 15, 2017 - 12:41