Grundsärskola

I grundsärskolan går elever från årskurs ett till och med årskurs 6. Grundsärskolan omfattar skol-, fritidshems- och mellanstadieverksamhet.

Grundsärskoleelever är utifrån varje elevs enskilda behov inkluderade i grundskolan och vi tar även till vara på naturliga möten i skolans dagliga arbete.  Alla klasser har idrott, slöjd samt musik med skolans idrotts-, slöjd- och musiklärare. Klasserna består av en lärare, en specialpedagog och elevassistenter. Elevassistenterna följer eleverna både under skoldagen och under morgonen/eftermiddagen i omsorgsverksamheterna.
Eleverna deltar i skolans olika traditioner, friluftsdagar och andra aktiviteter.

Dela: