Förskoleklass

När man är 6 år får man börja i förskoleklass.

I förskolan arbetar eleverna med att förbereda sig för sin framtida skolgång. Här introducerar vi skolämnen, rörelse och musik i lekande och lärande former. Social- och självständighetsträning i större grupp står på programmet.

I förskoleklass leker vi fram språkkänslan genom bland annat rim, ramsor och rytmen i språket. Självklart finns det även mängder av böcker.

Efter detta förberedande år är man redo att börja skolan tillsammans med sina nya klasskompisar.
 

Dela: