Förskoleklass

När man är sex år får man börja i förskoleklass.

I förskolan arbetar eleverna med att förbereda sig för sin framtida skolgång. Här introducerar vi skolämnen, rörelse och musik i lekande och lärande former. Social- och självständighetsträning i större grupp står på programmet.

I förskoleklass leker vi fram språkkänslan genom bland annat rim, ramsor och rytmen i språket. Självklart finns det även mängder av böcker.

Efter detta förberedande år är man redo att börja skolan tillsammans med sina nya klasskompisar.

Förutom att få kunskaper får ditt barn träna sig på att förstå och umgås med andra. Alla elever ska visa respekt för sin omgivning. De får lära sig att alla människor har samma rättigheter oavsett kön, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Demokrati och mänskliga rättigheter gäller lika mycket i skolan som i vårt övriga samhälle.

Dela:
fredag, december 15, 2017 - 12:42

Förskollärare

Förskoleklass