Elevhälsa

Elevhälsovården följer upp elevernas utveckling, såväl den fysiska som den psykiska, och verkar för sunda levnadsvanor.

Elevhälsovården arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka elevhälsovården.
Elevhälsan omfattar elevhälsovård, skolpsykolog och specialpedagog. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.
 

Dela:

Elevhälsans tider

Skolsköterska

måndag-torsdag 8.00-16.00

Skolpsykolog

tisdag och torsdag 8.00-16.30
onsdag 8.00-12.00

Trygghetsgrupp

Information vaccinationer inom elevhälsovården