Information om sommaren och skolstart i Augusti

Skolan kommer att vara helt stängt 10-11 Augusti då all personal kommer att vara på planeringskonferens.

Höstterminen börjar Onsdag 16 Augusti kl.9.00.

 

Green
0