Information med anledning av händelserna i Trollhättan

Med anledning av den tragiska händelsen i Trollhättan under torsdagen vill vi lite kort berätta om hur vi arbetar med säkerhetsfrågorna på skolan. Det är också viktigt att veta att det som har hänt i Trollhättan är ytterst ovanligt.

Vi på skolan har både ett förebyggande arbete och en handlingsplan i händelse av kriser på skolan. I detta läge är det också viktigt att vuxna i elevernas närhet fångar upp deras frågor och oro. Eventuella frågor besvaras av skolans rektor Ann-Christin Sundell eller bitr.rektor Carl Colliander.

Light Blue
0