Bibliotek

Här på Oxhagsskolan har vi ett bibliotek som är uppdelat i två sektioner. En för årskurs F-3 och en för åk 4-6.

När eleverna börjar förskoleklass välkomnas de av hundratals skönlitterära böcker som lockar till läsning. Det litterära arbetet fortsätter sedan under hela skolgången. Det stora urvalet ökar längtan att läsa och viljan och lusten gör tröskeln till inlärning låg.

Alla elever har tillgång till biblioteket under skoltid och de har egna lånekort. Vi har schemalagda besök med boksamtal. Syftet är att väcka barnes nyfikenhet och läslust. Vi arbetar även efter behov med svenska som andraspråk för att stärka elevernas språk.

Biblioteket har över 9000 titlar i sitt bestånd, i allt från sagoböcker till ungdoms- och vuxenlitteratur. Alla elever ges möjlighet att påverka biblioteket och vilka titlar som köps in. Här kan du söka i skolans bokbestånd.

Skolbiblioteket har tillstånd för nedladdning av talböcker (MTM) för elever med läs och skrivsvårigheter, samt kan erbjuda lättlästa barn- och ungdomsböcker.

Bibliotekarien utvecklar och följer upp verksamheten i dialog med rektor, elever och pedagogisk personal i enlighet med uppställda mål. Vidare arbetar bibliotekarien med läs- och språkutveckling och erbjuder exempelvis bokprat, boksamtal, högläsning och andra former av läsfrämjande. Bibliotekarien har ett samarbete med specialpedagogerna och administrerar konton till Legimus, vilket är en talbokstjänst.

Dela:
fredag, december 15, 2017 - 14:25

Biblioteket erbjuder

 • Skönlitteratur och faktaböcker
 • Schemalagda boksamtal
 • Tillgång till lättlästa böcker
 • Böcker översatta till andra språk
 • De senaste boktitlarna
 • Talböcker 

Målsättning

 • Bygga ut ordförrådet
 • Öka koncentrationsförmågan
 • Intensifiera Inlevelsen
 • Höja självkänslan och självförtroendet
 • Motivera inläsningsförmågan
 • Stimulera läsintresset