Bibliotek

Här på Oxhagsskolan har vi ett bibliotek som är uppdelat i två sektioner. En för årskurs F-3 och en för åk 4-6.

Alla elever har tillgång till biblioteket och de har egna lånekort. Vi har schemalagda besök med boksamtal. Då läser vi ett kapitel ur en bok eller berättar om någon ny bok. Syftet är att väcka barnes nyfikenhet och läslust. Vi arbetar även efter behov med svenska som andraspråk för att stärka elevernas språk.

Varmt välkomna!

 

Biblioteket erbjuder

 • Skönlitteratur och faktaböcker.
 • Schemalagda boksamtal.
 • Tillgång till skolans katalog.
 • Böcker översatta till andra språk.
 • De senaste boktitlarna som kommit ut.

Läsinlärning och regelbunden läsning främjar och bygger upp

 • Språket och ordförrådet
 • Koncentrationsförmågan
 • Inlevelsen
 • Självkänslan och självförtroendet
 • Inläsningsförmågan
 • Läsintresset

Öppettider

Biblioteket är bemannat måndag -torsdag.
Fredagar kan man låna själv i självbetjäningsdatorn.

måndag- torsdag 09.00-14.30

Öppet hus för lågstadiet på måndagar 10-10.30.
Öppet hus för mellanstadiet på måndagar 10.30-11.30.

Boktipset

Det finns många roliga berättelser om Turbo. Turbo är 10 år och går i klass 4A. Han bor med sin familj i ett litet hus. Han har två syskon. Martin som är 12 år och Karin som är 5 år. Hon går på dagis.

Läs mer.