Årskurs 4-6

Under årskurs 4–6 blir utbildningen både bredare och djupare och eleverna får lära sig att ta mer ansvar. Eleverna möter nya lärare i musik, hemkunskap och språkval.

TV-OX är Oxhagsskolans skol-tv, som produceras, redigeras och sänds av eleverna själva. Ett arbete som kräver koncentration och samarbete och det ger eleverna möjlighet att visa sin begåvning inom en rad områden. Eleverna får under åren 4-6 lära sig att filma och redigera egna inslag och filmer för TV-OX.
Vid höstterminens slut i årskurs sex sätts det första betyget och under våren i årskurs 6 gör eleverna även de nationella proven.

När eleverna lämnar vår skola är de redo för fortsatt skolgång. En grund är lagd för vidare studier och en tillit till att ”jag kan” finns hos varje elev.

Dela: