Årskurs 1-3

Under årskurs 1-3 utökas ämnesundervisningen och de grundläggande kunskaperna tar här sin form för eleven.

Skolan arbetar med ett lustfyllt lärande med struktur och fokus på lärandet. Skolan lägger stor vikt vid arbetsro och trygghet för att alla elever ska kunna utvecklas kunskapsmässigt och trivas i skolan.
För att skapa trygghet och struktur följer klasslärare och fritidspersonal sina elever under tre år. I varje årskurs finns det fritidspersonal som arbetar med eleverna i klassrummet och på fritidhemmet.

Oxhagsskolan har utvecklat Bokoxen, ett koncept som uppmuntrar eleverna till läsning. När eleverna börjar första klass välkomnas de av hundratals skönlitterära böcker som lockar till läsning. Det stora urvalet ökar längtan att läsa och viljan och lusten gör tröskeln till inlärning låg. I tredje klass ska alla kunna läsa texter flytande.

Dela: